skip to Main Content

Rendes és Választottbírósági Eljárás

  • Peres képviselet rendes bíróság és választottbíróság előtt: Felperesi és alperesi képviseletet látunk el főként az új polgári perrendtartás alapján induló polgári és gazdasági perekben. Irodánk egyik legfontosabb szakterülete polgári perek vitele. Szerintünk a perek által nyújtott szakmai és pertaktikai kihívások jelentik az ügyvédi munka csúcsát. Színvonalas képviseletet nyújtunk az eljárás valamennyi szintjén beleértve a kúriai felűlvizsgálatot is.  Több ügyünk van folyamatban a Strassbourgi Emberjogi Bíróság előtt. A választott bíróság előtti eljárás hatékony alternatívája a rendes bíróság előtti pernek mert a bírák személyét a felek választják ami  biztosítja a függetlenségüket. Az eljárásban nem kell követni a polgári perrendtartás szabályait ezért az kötetlenebb és hatékonyabb. Az elsőfokú ítélet nem fellebbezhető és azonnal végrehajtható. Vállalatok közötti jogviták esetére javasoljuk a választottbírósági kikötést.
  • Behajtások: Gyakori megbízásunk követelések behajtása akár fizetési meghagyással, polgári per  útján vagy felszámolási kérelemmel. Szükség esetén feltárjuk az adós anyagi helyzetét, esetenként magánnyomozót is igénybe veszünk, az ügyfelet képviseljük a végrehajtás eljárás során és a felszámolás során is.

 

Amikor egy vállalat úgy dönt, hogy Magyarországon fektet be, akkor lényegében át kell alakítania gondolkodásmódját, a nyelvét, a kommunikációját. Ezen felül a cégnek minden kommunikációs üzenetét újra kell értelmeznie, és testreszabnia annak függvényében, hogy mi az elérendő üzleti cél.

Soha nem próbáljuk elkerülni a legbonyolultabb eseteket, mert ezek a kihívások a szakmánk szépségei. Munkánk alapja a bizalom, amelyet felelősségünknek és profizmusunknak köszönhetően napról napra el kell nyernünk.

Kérjen konzultációt ügyvédeinktől, hogy megkezdhessük a bizalomra épülő hosszú távú együttműködést.

Ismerje meg az ITL Group jogi partnerét!

Lajos Levente

Lajos Law Firm ügyvezető

Back To Top