skip to Main Content

Jogszabályi megfeleltetés a munkafolyamatokban

Az ITL HR Solutions olyan személyügyi jogkövetési szolgáltatást kínál Magyarországon, amelynek célja, hogy a vállalatok megfeleljenek az emberi erőforrásokkal kapcsolatos hatályos jogszabályi előírásoknak, és a kockázatokat még azelőtt felmérjék és kezeljék, hogy a problémák megjelenése hátrányosan érintené az egész szervezetet.

Az ITL HR Solutions csapat munkájának célja a szabálytalanságok kockázatának a kiküszöbölése nulla hiba szintre. Éppen ezért a magyarországi személyügyi jogszabályok betartásában szerzett 25 éves tapasztalatunk segítségével biztosítjuk a szakszerű és átlátható működést. A jogszabályokat és a legjobb gyakorlatnak számító szakmai módszereket folyamatosan figyelemmel kísérjük és alkalmazzuk.

Hogyan működik a jogkövetés az emberi erőforrás területen?

A jogkövetés azt jelenti, hogy a munkáltató érdekeinek a figyelembevételével járunk el, ugyanakkor tiszteletben tartjuk a hatályos jogszabályokat, szakmai standardokat és a belső szabályzatokat is, különös tekintettel a munkaerő felvételi folyamatra az alkalmazás körülményeire, szabályaira, a javadalmazásra, valamint azok megléte esetén a kollektív megállapodásokra.

Miért fontos a személyüggyel kapcsolatos jogszabályok betartása Magyarországon?

HR-tanácsadóként meggyőződéssel állítjuk, hogy feladatunk a jogszabályoknak való megfelelés biztosítása.  Azonban ehhez fontos, hogy az ügyfél személyzete is megfelelő ismeretekkel rendelkezzen e körben, illetve, hogy teljeskörűen átlássa a folyamatokat és azt, hogy milyen következmények merülhetnek fel a hiányosságokból adódóan.

Az elmúlt években számos cégnek segítettünk a hatályos jogszabályoknak való teljes körű megfelelésben, olyan megközelítésmódot dolgozva ki, amely nem csak a munka törvénykönyvét veszi figyelembe, hanem bevonja a cégcsoporthoz tartozó egyéb üzletágakat is. A teljes körű megfelelés érdekében például az eljárások jogi vonatkozásaiban a Lajos Ügyvédi Iroda, a számviteli kérdésekben az ITL Accounting, bérszámfejtési kérdésekben az ITL Payroll, valamint a vállalati kontrollingban az ITL Consulting segítette a munkánkat.

Magyarországon nem csak HR-tanácsadást nyújtunk, hanem ismereteink átadásával segítjük ügyfeleink HR-vezetőinek és szakembereinek a szakmai fejlesztését is, elősegítve ezzel a jogszabályok átültetését és alkalmazását a belső szabályzatokban. 

Különös tekintettel az alábbiakra:

  • HR-vezetők képzése a törvények és szabályzatok alkalmazása és betartása tárgykörben.  
  • Munkavállalók képzése a szakmai tudatosság és felelősségvállalás fejlesztése témakörében a hosszú távon fenntartható eredmények elérése érdekében.
  • A teljes szervezet fejlesztését célzó új módszerekre és feltételekre tett javaslat

Kérje HR-tanácsadóink díjtalan tanácsát!

Elsődleges célunk, hogy segítsünk ügyfeleinknek minimalizálni a foglalkoztatással és a szervezeti fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő kockázatokat.

Ügyfeleink humánerőforrás igényeinek kielégítését magas színvonalú HR-szolgáltatások és kiváló szakmai megoldások nyújtásával biztosítjuk. Hozzáállásunk eredményorientált és rugalmas, ezzel garantálva, hogy ügyfeleink kreatív, hatékony és naprakész szolgáltatásokat kapjanak.

Az ITL HR Solutions egyedi megoldásaival növeli a szervezeti hatékonyságot és optimális szinten tartja a humánerőforrás költségeit.

Találkozzon Szakmai vezetőinkkel

Gráczer Judit

ITL HR Solutions Részlegvezető

Back To Top