skip to Main Content

Minden, amire szüksége van, egy helyen

Évtizedes tapasztalatunknak köszönhetően teljes körű bérszámfejtési szolgáltatásokatnyújtunk az adatok feldolgozásától kezdve a jelentéstételen át egészen a tanácsadásig, függetlenül attól, hogy az ön cége milyen tevékenységet folytat vagy hány munkavállalója van.

Az ITL Payroll szakemberei átfogó bérszámfejtési szolgáltatásokat nyújtanak.

Tanácsadóink alaposan ismerik a jogi és szakmai hátteret, tapasztaltak a gyakorlati szoftverbeállítások, illetve a komplex számítási módszerek területén.

A bérszámfejtésre jellemző rendkívül szisztematikus megközelítés miatt szabályozott, szabványosított bérszámfejtési és jelentéstételi folyamatokat alkalmazunk, így az ITL Payroll tanácsadói tartani tudják a havi bérszámfejtés-, illetve adatszolgáltatás kötelező határidőit, és szorosan együttműködnek a hatóságokkal

Bérszámfejtés-menedzsment szolgáltatásunk részét képezik további részét képezik, személyre szabott szolgáltatásaink , valamint, a standard visszatérő, és év végi bérszámfejtési feladatok is:

 1. A bérszámfejtési rendszer implementációja
  1. Cég képviselet és adatszolgáltatás
  2. Bérszámfejtési  analitika vezetése
  3. Munkáltatói igazolások és éves adóigazolások (az ügyfél igényei szerinti rendszerben előállítva az ügyfél igényei szerint)
  4. Parallel bérszámfejtések futtatása
 2. Negyedéves statisztikai jelentések, bevallások, megküldése a hatóságokhoz (kérésre további eseti jelentések, mint például HR statisztikai jelentések is készülnek)
 3. Jelszóval védett, elektronikus bérjegyzék küldés a munkavállalók számára elektronikus megküldése a munkavállalók számára
 4. A távollétek és  kezelése, importálása

Bérköltség könyvelési célokra összeállítjuk és elkészítjük a főkönyvi feladáshoz szükséges fájlt

Az alábbiakat tudjuk biztosítani:

Elektronikus bérjegyzékek/ Munkavállalói költségtérítési rendszer/ Bérkifizetési megoldások/ A közös munkát segítő folyamatábrák/ Munkavállalói-Vezetői önkiszolgálói felületek

 

A rendszeres év végi bérszámfejtési szolgáltatások, valamint az újonnan belépők és kilépők esetében szükséges standard szolgáltatások mellett szakembereink az összes olyan kérdést meg tudják válaszolni, amelyek a kifizetésekkel, a bérszámfejtéssel vagy akár a munka törvénykönyvével kapcsolatosak. Vállalatok és magánszemélyek számára az alábbi tanácsadói szolgáltatásokat nyújtjuk:

 1. Bérszámfejtési tanácsadás
 2. A munka törvénykönyvével kapcsolatos tanácsadás
 3. A HR-eljárásokkal kapcsolatos tanácsadás
 4. Adózással vagy a magyarországi foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályokat érintő jogi tanácsadás

Hatósági ellenőrzések esetén hatóságok előtti képviselet

Annak köszönhetően, hogy tanácsadóink szorosan együttműködnek a hatóságokkal, bérszámfejtési ellenőrzések esetén támogatást tudnak nyújtani és ügyvédi meghatalmazás alapján képviselik önt az állami hatóságokkal folytatott kommunikáció során, továbbá ugyancsak teljes körű támogatást biztosítanak a helyi hatóságok által elvégzett munkaügyi, társadalom- és egészségbiztosítási járulékokkal kapcsolatos ellenőrzések során.

Belső audit esetén is rendelkezésre állunk.

Bérszámfejtés-menedzsment Magyarországon

A bérszámfejtési szolgáltatásunk egy ügyviteli programon keresztül történik, ahol a lehető legtöbb automatizmussal történik az adatok feldolgozása. A rendszerből a feldolgozást követően jelentések generálhatóak, amelyek felhasználhatók az alkalmazottak bérszámfejtésének ellenőrzéséhez, illetve a munkavállalók is teljes áttekintést kapnak az aktuális bérelszámolásról.

A bérszámfejtési folyamatok során a magyarországi munkáltatóknak meg kell felelniük bizonyos adólevonási követelményeknek. Ez lényegben azt jelenti, hogy a munkavállalók jövedelmeiből meg kell állapítani és le kell vonni a megfelelő adókat és a társadalombiztosítási járulékokat, valamint azokat át kell utalni az adóhatóságnak. Az egyéni társadalombiztosítási járulékok fedezik az álláskeresési támogatást, az egészségbiztosítás- és nyugdíjbiztosítás pénzbeli ellátásait.

iratmegőrzési kötelezettség

A magyar jogi szabályozás értelmében a cégeknek bizonyos típusú nyilvántartások esetében megőrzési kötelezettségük van. A számviteli törvény 169. § előírja, hogy egy vállalat eredeti könyvviteli kimutatásait és bizonylatait legalább nyolc évig meg kell őrizni.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 99/A. § szerint a foglalkoztató köteles a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatosan felmerülő munkaügyi és társadalombiztosítási iratokat a biztosítottjára, volt biztosítottjára az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig megőrizni.

Tanácsadóink részletes információkkal szolgálnak a munkaviszonnyal kapcsolatos összes foglalkoztatási kérdés esetében, az adókkal és járulékokkal összefüggő kérdéseket is beleértve

Kérjen időpontot tanácsadóinktól és tudja meg, hogy melyik a legoptimálisabb megoldás a munkavállalói-fizetési csomagjainak kezelésére!

Évtizedes tapasztalatunknak köszönhetően teljes körű bérszámfejtési szolgáltatásokat tudunk nyújtani a feldolgozástól kezdve a jelentéstételen át egészen a tanácsadásig, függetlenül attól, hogy az ön cége mivel foglalkozik vagy hány munkavállalója van.

Az ITL Payroll átfogó bérszámfejtés-könyvelési szolgáltatásokat biztosít ügyfeleinknek a havi nettó bérek, valamint a fizetendő adóterhek és bérjárulékok kiszámítását is beleértve. 

Tanácsadóink alaposan ismerik a jogi és szakmai hátteret, tapasztaltak a gyakorlati szoftverbeállítások, illetve a komplex számítási módszerek területén.

A rendkívül szisztematikus megközelítésmód miatt szigorúan szabályozott, szabványosított bérszámfejtési és jelentéstételi folyamatoknak köszönhetően az ITL Payroll tanácsadói tartani tudják a havi bérszámfejtés, illetve adatszolgáltatás kötelező határidőit, és szorosan együttműködnek a hatóságokkal.

Bérszámfejtés-menedzsment szolgáltatásainknak részét képezik még további, személyre szabott szolgáltatások és a szokásos, év végi visszatérő bérszámfejtési feladatok is:

 1. Bérszámfejtés-számítási rendszer felállítása 
  1. Bérszámfejtés-képviselet és adatszolgáltatás 
  2. Bérszámfejtési nyilvántartás vezetése 
  3. Munkáltatói igazolások és éves adóigazolások (személyre szabva az ügyfél igényei szerint)
  4. Párhuzamos bérszámfejtések futtatása
 2. Negyedéves statisztikai jelentések, bevallások, értesítések és ezek megküldése a hatóságokhoz (kérésre további eseti jelentések, mint például munkaügyi statisztikai jelentések is készülnek)
 3. Havi (jelszóval védett) bérkimutatások elektronikus megküldése a munkavállalók számára
 4. A távollétek és munkaórák kezelése

Belföldi bérszámfejtési célokra összeállítjuk és elkészítjük a főkönyvi feladáshoz szükséges fájlt.

Az alábbiakat tudjuk biztosítani: Digitális bérkimutatások | Kifizetések | Munkavállalói költségek rendszere | Jóváhagyási munkafolyamatok | Munkavállalói/Vezetői önkiszolgálás 

A rendszeres év végi bérszámfejtési szolgáltatások, valamint az újonnan belépők és kilépők esetében szükséges standard szolgáltatások mellett szakembereink az összes olyan kérdést meg tudják válaszolni, amelyek a kifizetésekkel, a bérszámfejtéssel vagy akár a munka törvénykönyvével kapcsolatosak. Vállalatok és magánszemélyek számára az alábbi tanácsadói szolgáltatásokat nyújtjuk:

 1. Bérszámfejtési tanácsadás
 2. A munka törvénykönyvével kapcsolatos tanácsadás
 3. A HR-eljárásokkal kapcsolatos tanácsadás
 4. Adózással vagy a magyarországi foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályokat érintő jogi tanácsadás

Hatósági ellenőrzések esetén hatóságok előtti képviselet

Annak köszönhetően, hogy tanácsadóink szorosan együtt tudnak működni a hatóságokkal, (külső, vagy belső) bérszámfejtési ellenőrzések esetén támogatást tudnak nyújtani és ügyvédi meghatalmazás alapján képviselik önt az állami hatóságokkal folytatott kommunikáció során, továbbá ugyancsak teljes körű támogatást biztosítanak a helyi hatóságok által elvégzett munkaügyi, társadalom- és egészségbiztosítási járulékokkal kapcsolatos ellenőrzések során.

Hogyan működnek a bérszámfejtés-menedzsment szolgáltatási munkák Magyarországon:

A bérszámfejtés-menedzsment szolgáltatások egy olyan irányítási program keretében működnek, ahol automatikusan történik teljes adatsorozatok kiszámítása, és amelyek a feldolgozást követően letölthető jelentéseket generálnak és ezekkel lehet ellenőrizni a munkavállalói bérszámfejtés-menedzsmentet vagy (magánszemélyek esetében) átfogó képet kapni a bérszámfejtési helyzetről.

A bérszámfejtés feldolgozása során a magyarországi munkáltatóknak meg kell felelniük bizonyos levonási követelményeknek. Ez lényegben azt jelenti, hogy a munkavállalók fizetéséből le kell vonni az adókat és a társadalombiztosítási járulékokat, és azokat át kell utalni a megfelelő hatóságoknak. A magyarországi munkavállalói társadalombiztosítási járulékok fedezik a munkanélküli biztosítást, az egészbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékokat, és kiszámításukra a fizetés százalékában kerül sor.

Minimális iratmegőrzési kötelezettség

A magyar jog értelmében a cégeknek bizonyos típusú nyilvántartások esetében megőrzési kötelezettségük van. A számviteli törvény 169. § előírja, hogy egy vállalat eredeti könyvviteli kimutatásait és bizonylatait (a „vállalat könyvei és nyilvántartásai”) nyolc évig meg kell őrizni.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 99/A. § előírja, hogy a munkáltató minden egyes jelenlegi és korábbi munkavállaló esetében köteles megőrizni a foglalkoztatással és a társadalombiztosítással kapcsolatos összes dokumentumot egy olyan öt éves időszak végéig, amely a munkavállaló által elért nyugdíjkorhatár időpontjában kezdődik. Például olyan dokumentumokat, amelyek egy 65 éves életkorban nyugállományba vonuló munkavállalóra vonatkoznak.

Tanácsadóink részletes információkkal szolgálnak a munkaviszonnyal kapcsolatos összes foglalkoztatási kérdés esetében, a járulékokra rakódó adók megfizetésével összefüggő kérdéseket is beleértve, mindenkor az adott munkaviszonyra vonatkoztatva.

Kérjen időpontot tanácsadóinktól és tudja meg, hogy melyik a legoptimálisabb megoldás a munkavállalói-fizetési csomagjainak kezelésére!

Kiemelkedő jogi és szakmai tudással rendelkező tanácsadóink több területen is rendelkeznek ismeretekkel és tapasztalattal. 

Az ITL Payrollnál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy egyedi igényekre szabott szolgáltatásokat kínáljunk az átlátható személyügyi-adminisztráció, az effektív bérszámfejtés és a folyamatos bérköltség optimalizálás érdekében.

Ezen túlmenően munkánkba bármikor be tudjuk vonni az ITL Group más szakembereit is, mint például az ITL HR Solutionst, az ITL Accountingot, valamint a Lajos Ügyvédi Irodát.

Találkozzon Szakmai vezetőinkkel

Láposi Andrea

ITL Payroll Részlegvezető

Back To Top